Sök
Filter
Stäng

Vilkor för användning

Priser
Priserna gäller fr.o.m. angivet datum i foten på prislistorna. Priser angivna är exklusive moms och frakt. Frakt och emballage kostnad räknas ut vid skeppningstillfället och debiteras. Rekommenderat priser är angivet inklusive moms.
Vi reserverar oss för eventuella feltryck i prislistan.

Leveransvillkor
Fritt vårt lager, fabriken, Rättvik. Frakt och emballage debiteras till självkostnadspris, risken övergår köpare när leveransen lämnar optileks. Lägsta frakt är för närvarande 100g brevpaket enligt vikt Postens gällande taxa. Vi samarbetar med Posten, DHL och UPS och kan erbjuda leverans via dessa företag. De leveranstider som är angivna för samtliga produkter avser en ungefärlig leveranstid, detta innebär att om möjligt så kan produkten komma tidigare men också senare beroende på när vi får den från leverantören.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor framgår av fakturan, kreditprövning görs för varje kund.
Optileks AB äger rätten att ändra betalningsvillkoret till postförskott eller förskottsbetalning.
Vid likvid efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta, räntesats enligt fakturan men är baserad på referensränta +12%.
Påminnelseavgift är f n 50kr för varje förfallen skuld.
Betalning kan ske antingen till BankGiro: 323-9167 eller genom insättning direkt på vårt bankkonto i LeksandsSparbank: Clearingnr: 8187-7 kontonr: 4797132-0.
Kom ihåg att alltid ange OCR nummer vid betalning som referens.

Avbeställning innan leverans eller ändring av order
Lagd order kan avbeställas inom en timme utan extra kostnad, därefter debiteras den kostnad som har uppkommit fram till avbeställningstillfället. Är glasen helt färdiga debiteras full kostnad.
Online order kan ej avbeställas utan extra kostnad då de går direkt in i produktion.
Lägsta avgift för avbeställning efter en timme är 75:- / jobb oavsett produkt.

Force majeure
Vi förbehåller oss rätten till att ändra priser och/eller villkor i händelse av valutaförändringar, arbetskonflikt eller andra
orsaker utom vår kontroll.

Övrigt
Kontakta oss per telefon mellan 08.00 och 17.00 eller dygnet runt via fax eller e-post.

top