Sök
Filter
Stäng

Vilkor för användning

Priser
Priserna gäller fr.o.m. angivet datum på prislistorna, från den 1:a den månaden om inte annat anges. Priser angivna är exklusive
moms och frakt. Frakt och emballage kostnad räknas ut vid skeppningstillfället och debiteras. Rekommenderat priser är angivet
inklusive moms.
Vi reserverar oss för eventuella feltryck i prislistan.

Leveransvillkor
Fritt vårt lager, fabriken, Rättvik. Frakt och emballage debiteras till självkostnadspris, risken övergår köpare när leveransen lämnar optileks. Lägsta frakt är för närvarande 100g brevpaket enligt vikt Postens gällande taxa. Vi samarbetar med Posten, DHL och UPS och kan erbjuda leverans via dessa företag. De leveranstider som är angivna för samtliga produkter avser en ungefärlig leveranstid, detta innebär att om möjligt så kan produkten komma tidigare men också senare beroende på när vi får den från leverantören.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor framgår av fakturan, kreditprövning görs för varje kund.Optileks AB äger rätten att ändra betalningsvillkoret till
postförskott eller förskottsbetalning.
Vid likvid efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta, räntesats enligt fakturan men är baserad på referensränta +12%.
Påminnelseavgift är f n 60kr för varje förfallen skuld.
Betalning kan ske antingen till BankGiro: 323-9167
Kom ihåg att alltid ange OCR nummer vid betalning som referens.

Avbeställning av bågorder
Avbeställning av bågorder innan leverans kan göras utan kostnad.
Full returrätt av bågar inom 15 dagar från leveransdatum. Eventuella fraktkostnader betalas av köparen.

Force majeure
Vi förbehåller oss rätten till att ändra priser och/eller villkor i händelse av valutaförändringar, arbetskonflikt eller andra
orsaker utom vår kontroll.

Övrigt
Kontakta oss per telefon mellan 08.00 och 17.00 eller dygnet runt via fax eller e-post.

top